Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.KOCIOWO.PL


1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Kociowo Jan Koc z siedzibą ul. Grzybowska 9/218, 00-132 Warszawa NIP: 125-078-46-64.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia zapobiegające udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.Kontrolujemy ich wykonywanie i na bieżąco sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez zbieranie plików „cookies” [patrz polityka plików „cookies”].

6. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Wgląd do danych zawartych w formularzu ma osoba fizyczna, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię w widoczny i zrozumiały sposób.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znajdziesz w zakładce- KONTAKT..